20/2/2011 Fiesta Bailable vol.30 100% Folklore Boliviano

Bienvenido! El Embajador de Bolivia en Japón

FIESTA BAILABLE vol.31
100% FOLKOLRE BOLIVIANO


Fechas 
20/2/2011 (15:00 h)

Lugar
Cuban Cafe
Hamarikyu Park Side bldg.1
5-6-16 Tsukiji
Chuo-ku Tokyo 104-0045

Entrada de Carga
2,500 yen


D J     HM

Dance show  Zenobia & Miguel
 
    Danza Boliviana(Folklore Dance Campany) 
            Nobuko Ohtomo&Atsuyoshi Kinoshita, Rie Kouno&Masashi Saitou


 Zenobia & Miguel 


 Danza BolivianaRie Kouno, Miguel, Nobuko Ohtomo, Masashi Saitou
Atsuyoshi Kinoshita, Nobuko OhtomoAcceso

TSUKIJISHIJO,  linea Ohedo
TSUKIJI, linea Hibiya
SHINBASHI, linea JR y Asakusa
SHIODOME, linea Ohedo y Rinkai


cuban cafe map

Cuban Cafe
Hamarikyu Park Side bldg.1
5-6-16 Tsukiji
Chuo-ku Tokyo 104-0045official site
COMMENT