18/12/2010 Fiesta Bailable vol.30


FIESTA BAILABLE vol.30
100% FOLKOLRE BOLIVIANO


Fechas 
18/12/2010 (18:30 h)

Lugar
Cuban Cafe
Hamarikyu Park Side bldg.1
5-6-16 Tsukiji
Chuo-ku Tokyo 104-0045

Entrada de Carga
2,500 yen


D J     HM

Invitado TODA LA VIDA
toda la vida

toda la vida


Acceso

TSUKIJISHIJO,  linea Ohedo
TSUKIJI, linea Hibiya
SHINBASHI, linea JR y Asakusa
SHIODOME, linea Ohedo y Rinkai


cuban cafe map

Cuban Cafe
Hamarikyu Park Side bldg.1
5-6-16 Tsukiji
Chuo-ku Tokyo 104-0045official site
COMMENT